HOME  |  MAIL             


倍耐力ANGEL™ GT II,以全新境界的操控感、更優異的濕地表現與性能里程,

讓騎士完全釋放愛車潛力,體驗馳騁無極限的跑旅樂趣。

【產品特色】

。源自倍耐力跑旅概念延伸的最新進化胎款

。倍耐力DNA發展的新世代跑旅胎操控感

。全新胎紋設計提供優異濕地操控表現

。對應新世代車款電控系統提供絕佳騎乘體驗

。後輪複合膠料設計

PIRELLI ANGEL™ GT II

(前)

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL 5,200元

120/70 R 19 M/C 60V TL       5,200元

(後)

160/60 ZR 17M/C (69W) TL 7,000元

170/60 R 17 M/C 72V TL      7,300元

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 7,300元

190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 7,600元

(註:以上售價皆不含換胎工資)
 

DESIGN BY MOTO_CITY POWEREDD